שלבי פתרון קוביה הונגרית:

הקדמה

1 2 3 4 5 6 7

שלב 1

היעד - התאמת חלקי הקצה לחלקים המרכזיים

בשלב הראשון אנחנו נתאים את חלקי הקצה העליונים לחלקי המרכז שמתחתיהם. זה אומר שבין חלק מרכז אדום לחלק מרכז כחול, יופיע חלק קצה אדום-כחול ואותו דבר בנוגע לצבעים האחרים.


מצב התחלתי 1 - החלפה בין שני חלקי קצה צמודיםמצב התחלתי 2 - החלפה בין שני חלקי קצה מקבילים