שלבי פתרון קוביה הונגרית:

הקדמה

1 2 3 4 5 6 7

שלב 4

היעד - יצירת X מחלקי הקצה העליונים

בשלב הרביעי אנחנו נארגן את חלקי הקצה העליונים כך שהצבע של החלק העליון אכן יופיע בחלק העליון שלהם ובעצם ניצור מעין X בחלק העליון של הקוביה.


מצב התחלתי 1 - כאשר כל חלקי הקצה לא נמצאים במצב הרצוימצב התחלתי 2 - כאשר רק שני חלקי קצה צמודים נמצאים במצב הרצוימצב התחלתי 3 - כאשר רק שני חלקי קצה מקבילים נמצאים במצב הרצוי