שלבי פתרון קוביה הונגרית:

הקדמה

1 2 3 4 5 6 7

שלב 5

היעד - התאמת חלקי הקצה העליונים

בשלב החמישי עלינו להתאים את חלקי הקצה העליונים לחלקים המכרכזיים שמתחתיהם (צהוב מול צהוב, כחול מול כחול וכו').


אם כל חלקי הקצה כבר נמצאים במיקומם, עברו לשלב הבא. אם לא, עלינו להגיע למצב שבו רק חלק קצה אחד נמצא במקומו כפי שניתן יהיה לראות בתמונות הבאות. אם אינכם מצליכים להגיע למצב כזה, בצעו את האלגוריתם פעם אחת ולאחר מכן אתם תצליחו להגיע למצב ההתחלתי

מצב התחלתי 1 - כאשר רק חלק קצה אחד נמצא במצב הרצויאם לאחר ביצוע האלגוריתם חלקי הקצה עדיין לא מסודרים, בצעו אותו שוב.