שלבי פתרון קוביה הונגרית:

הקדמה

1 2 3 4 5 6 7

שלב 7

היעד - התאמת הצבעים של החלקים הפינתיים העליונים והשלמת הקוביה

בשלב השביעי והאחרון אנחנו נסובב את החלקים הפינתיים העליונים במקומם על מנת להתאים את הצבעים שלהם. לאחר שנסיים הקוביה תהיה פתורה לחלוטין. (שימו לב שנוספו לתמונות האלגוריתמים פסים לצד חלק מהחלקים הפינתיים. פסים אלו מסמלים את הצבע שנמצא בצד הנסתר של אותו חלק).


מצב התחלתי 1 - כאשר בשתי קוביות פינתיות צמודות הצבע שאמור להיות עליון מופיע על אותה פאהמצב התחלתי 1 - כאשר בשתי קוביות פינתיות צמודות הצבע שאמור להיות עליון מופיע על פאות מקבילותאם לא תמצאו מצב בקוביה המתאים לאחד המצבים ההתחלתיים, פשוט בחרו חלקים פינתיים צמודים שהצבעים שלהם לא מותאמים ובצעו עליהם את אחד האלגוריתמים פעם או פעמיים עד שתצליחו למצוא מצב הזהה לאחת המצבים ההתחלתיים שלמעלה.