שלבי פתרון קוביה הונגרית:

הקדמה

1 2 3 4 5 6 7

שלב 3

היעד - השלמת השכבה השניה

ראשית שימו לב שהפכנו את הקוביה וכעת החלק שכבר יצרנו נמצא למטה. המטרה שלנו בשלב השלישי היא להשלים את החלקים החסרים שבחלק האמצעי.


כעת עלינו להביא את חלק הקצה הרלוונטי כך שהצבע שלו שאינו בפאה העליונה, יתאים לצבע של החלק המרכזי אליו הוא צמוד כפי שניתן לראות בתמונות הבאות

מצב התחלתי 1 - כאשר ההתאמה מתבצעת בפאה הימניתמצב התחלתי 2 - כאשר ההתאמה מתבצעת בפאה השמאליתלפעמים חלק הקצה המתאים כבר נמצא במקום שלו אבל הצבעים לא מסודרים נכון כפי שניתן לראות בתמונות הבאות

מצב התחלתי 3 - כאשר חלק הקצה נמצא במקומו אבל הצבעים הפוכים