שלבי פתרון קוביה הונגרית:

הקדמה

1 2 3 4 5 6 7

שלב 2

היעד - סידור החלקים הפינתיים העליונים

בשלב השני אנחנו נסדר את החלקים הפינתיים של האזור העליון ובעצם נסיים את השכבה הראשונה של הקוביה.


אם החלק הפינתי המתאים נמצא בשכבה התחתונה עלינו להעביר אותו אל מתחת למיקום שלו כפי שניתן יהיה לראות בתמונות הבאות

מצב התחלתי 1 - כאשר הצבע העליון נמצא בפאה הימניתמצב התחלתי 2 - כאשר הצבע העליון נמצא בפאה השמאליתמצב התחלתי 3 - כאשר הצבע העליון נמצא בפאה התחתונהלפעמים החלק הפינתי המתאים כבר נמצא במקום שלו אבל הצבעים לא מסודרים נכון כפי שניתן לראות בתמונות הבאות

מצב התחלתי 4 - כאשר הצבע העליון נמצא בפאה הימניתמצב התחלתי 5 - כאשר הצבע העליון נמצא בפאה השמאלית